Mô tả sản phẩm

Trứng tráng Jambon: Gồm trứng tráng và Jampon Pháp.