Mô tả sản phẩm

Sô cô la/ Chanh dây / Dâu tây/ Bơ mặn/ Chanh – cắn thử một miếng để cảm nhận vị kem nơi đầu lưỡi để biết được sự tuyệt vời là như thế nào