• THÀNH PHẦN: Cà chua sause, pho mát, pepperoni, oregano