THÀNH PHẦN: Cà chua sause, pho mát, pepperoni, xúc xích merguez oregano,merguez-Pepperonis