Home > Shop > Bánh Mì Pháp > LÊ PÊCHEUR

LÊ PÊCHEUR

100,000

Bánh mì Pháp, Cá ngừ, Dưa chuột, Salad, Mayonnaise

Mô tả

Bánh mì Pháp, Cá ngừ, Dưa chuột, Salad, Mayonnaise