Home > Shop > Croissant Jambon – Fromage

Croissant Jambon – Fromage

130,000

Bánh sừng trâu thịt nguội-phô mai và sốt berchamel.

Mô tả

Bánh sừng trâu thịt nguội-phô mai và sốt berchamel.